uttag

Kommunikation

Inom kommunikation gör vi på Lisö El arbeten med de flesta förekommande kommunikationssystem. Exempel på arbeten är enkla 01-nät, antennanlägningar, ljud & bild installationer och datanät. Det kan handla om allt ifrån att komplettera villan med ett antennuttag till att göra ett helt fastighetsnät med obegränsat antal datauttag.

Vi gör även ”smarta hus” installationer med flera olika typer av system. ELKO Living programmerar vi själva men övrig programmering tar vi hjälp av våra duktiga underentreprenörer.