Tre, Göteborg

Digitala skyltar

Genom flera års samarbete med Black-Box AB har vi på Lisö El mycket goda kunskaper om digital skyltning. Med modern teknik når t.ex. butiker, restauranger, transportbolag m.m. ut till sina kunder med tydliga budskap och bilder. Flexibiliteten är stor när man använder sig av digital skyltning. Text och bilder ändras väldigt enkelt och det kan t.o.m. göras över nätverk. Här kan bara fantasin sätta gränsen för vad man kan göra.